Tuyển dụng

Tuyển nhiều vị trí: 1. Nhân viên hành chính văn phòng 2. Kế toán 3. Bảo vệ 4. Lễ tân 5. Nhân viên kinh doanh