Chi tiết tuyển dụng

243 lượt xem

Tuyển nhiều vị trí:
1. Nhân viên hành chính văn phòng
2. Kế toán
3. Bảo vệ
4. Lễ tân
5. Nhân viên kinh doanh

Bài viết khác