https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.googletagmanager.com%2Fgtag%2Fjs%3Fid%3DG-6FDBNYMVEH%26fbclid%3DIwAR0rycxr-iU65bPoUpMiIyP4LxLYIMOhF3e-eyYPTYLQKtuMh_chl5-pWQc&h=AT1HjgGAcIVoZkizW6W9g_JsNvGlAxdU1BVYXRTwvAnG4qAoiwH0jEXoykAEjziDfW7zKuQEGaPHg6IwJzq4dzKpjd3jRWxDFTgj_hBT2lTuuA5ePfCfr8l5DLtX-b5wFNMOPw Khu đô thị mới

Tất cả dự án Khu đô thị mới tại Việt Nam

Địa chỉ:

Đường 295, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Điện thoại:

0812855886

Website:

Batdongsansg.com.vn

Email:

Địa chỉ:

Đường Châu Pha - Tóc Tiên, Xã Châu Pha, Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại:

0812855886

Website:

Email:

Tin rao liên quan

BĐS bán
BĐS cho thuê
Tin đã lưu